SKEPPSVIKS HERRGÅRD

Adress: Skeppsviks herrgård, Skeppsvik 80, 918 32 SÄVAR | Telefon: 090-54054


Konferensrum

… Det stora konferensrummet.

Ligger på övervåningen i ett separat hus. Genom de stora fönstren ser man kanalen – havet och en vacker träbro. Här konfererar upp till 50 personer.

Kommande händelser