SKEPPSVIKS HERRGÅRD

Adress: Skeppsviks herrgård, Skeppsvik 80, 918 32 SÄVAR | Telefon: 090-54054


Om oss

… En söndagsutflykt blev ett livsprojekt…

Vi heter Anna-Lena och Stefan Andersson.

Hela vårt yrkesverksamma liv har vi arbetat med service på olika sätt. Vi har arbetat i Sverige, utomlands, till sjöss och i luften.

Den erfarenheten kommer väl till pass när vi idag tar hand om våra gäster samt förbättrar och utvecklar verksamheten.

Kommande händelser