SKEPPSVIKS HERRGÅRD

Adress: Skeppsviks herrgård, Skeppsvik 80, 918 32 SÄVAR | Telefon: 090-54054


Historia

… Kort historik…

På 1780-talet startade bröderna Forsell ett sågverk i Sävar. Skeppsvik blev då lastageplats.

Under mitten av 1800-talet byggdes och lagade man fartyg här. Vid samma tid flyttades herrgården från Johannesfors till sin nuvarande plats i Skeppsvik.

De flesta som varit bosatta i Skeppsvik har varit sysselsatta med flottning. Den upphörde 1951.

Kommande händelser